Leven met Dementie
Leven met Dementie

Leven met Dementie

Dementie is nog niet te genezen, maar een actief leven en een betrokken omgeving kunnen de gevolgen verzachten. Sensire biedt zorg en ondersteuning om, samen met de familie, mensen met dementie zoveel mogelijk het leven te laten leiden dat ze gewend zijn.

Het overkomt veel mensen

Dementie is een verzamelterm voor uiteenlopende symptomen die worden veroorzaakt doordat zenuwcellen of verbindingen tussen zenuwcellen in de hersenen het begeven.

Het gevolg dat doorgaans het eerst opvalt is geheugenverlies, maar voortschrijdende dementie kan leiden tot problemen met denken en taal, of veranderingen in karakter en gedrag. Uiteindelijk neemt dementie ook fysieke problemen met zich mee, zoals moeite met lopen, het doorslikken van eten of verminderde weerstand tegen infecties.

Dementie gaat vaak gepaard met ouderdom. Volgens de Stichting Alzheimer Nederland heeft 40 procent van de mensen boven de 90 jaar een vorm van dementie. Maar de manier waarop het zich ontwikkelt, is voor iedereen anders. Bij een trage achteruitgang kunnen mensen nog jarenlang een redelijk gewoon leven leiden. Maar dementie kan ook heel snel toeslaan. Dan worden mensen snel zwakker en verliezen ze in korte tijd de regie over hun leven.

Nieuwe ontwikkelingen

Dementie maakt mensen afhankelijk en kwetsbaar. Het is nog niet te genezen en met medicijnen hooguit wat af te remmen. Er worden wel voortdurend nieuwe vondsten gedaan om het leven van mensen met dementie prettiger te maken, en draaglijker voor de mensen in hun omgeving.

Zo voorziet Sensire in dagbegeleiding, waarin de klant een fijne tijdsbesteding heeft en zijn of haar mantelzorger wordt ontlast. Ook zijn er steeds meer innovatieve ontwikkelingen. Zo beschikken meerdere woonzorgcentra van Sensire over een zogenoemde Tovertafel, die de gedachten en het bewegen van mensen stimuleert, of de Rocking Chair, waarin mensen heerlijk tot rust kunnen komen.

De sociale omgeving maakt het verschil

Maar vooral de manier waarop er in de maatschappij met dementie wordt omgegaan verandert sterk. Het inzicht dat het omgaan met vertrouwde mensen in een vertrouwde omgeving de kwaliteit van leven van iemand met dementie enorm verhoogt, heeft grote gevolgen voor de zorg.

Of het nu gaat om iemand die thuis woont of iemand die naar een verpleeghuis verhuist, het eigen netwerk van familie en verwanten blijft cruciaal. De zorg biedt veiligheid en ondersteuning, de sociale omgeving maakt het leven prettig en zinvol.

Daarom streeft Sensire altijd naar een goede samenwerking met mantelzorgers, partners, familie, zorgverleners en vrijwilligers. Samen kunnen we ervoor zorgen dat mensen met dementie zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze gewend zijn.

Een emotionele tijd

De periode waarin u zich realiseert dat u dementerend bent, kan verwarrend en verdrietig zijn. De angst dat anderen voor u zouden moeten zorgen, dat u de mensen om u heen niet meer zou herkennen of dat u in het sociale leven ‘dom’ zou worden gevonden… Het is niet minder dan normaal dat u en de mensen om u heen moeite hebben om de mogelijke gevolgen van dementie te accepteren.

Dementie is een onomkeerbaar proces, maar er zijn wel dingen die u en uw familie kunnen doen om de gevolgen wat te verzachten en u voor te bereiden op de veranderingen die dementie in uw leven teweegbrengen.

Uw gewoontes koesteren

Actief blijven, is daarvoor een belangrijk middel: Goed bewegen en dingen doen die u hersenen bezighouden, zoals praten met anderen, lezen en puzzelen.

Ook het instandhouden van uw gewoontes helpt: Het ritme van uw doordeweekse dag, de bezigheden die u vertrouwd zijn. Maar ook ogenschijnlijke details als de plaats van voorwerpen die u vaak gebruikt of die u dierbaar zijn, eten wat u lekker vindt of slapen aan uw kant van het bed.

Bij iedereen pakt dementie anders uit. Daarom is het de kunst om samen te ontdekken welke behandeling het beste bij iemand past. Daar hoeven u en uw familie niet alleen voor te staan. Hoe eerder u ermee aan de slag gaat, hoe meer er kan gebeuren om het leven ook straks prettig en zinvol te maken.

En plots bent u mantelzorger

Vaak duurt het een tijdje voordat de vergeetachtigheid die mensen aanvankelijk voor lief namen dementie blijkt te zijn. Als de afhankelijkheid van iemand met dementie toeneemt, wordt zijn of haar partner gaandeweg ook een mantelzorger.

In eerste instantie merkt de mantelzorger dat misschien niet eens. Maar er komt een moment dat de partner duidelijk meer moet doen voor de ander dan in het normale leven gebruikelijk is. Bijvoorbeeld als degene met dementie niet meer alleen kan zijn, of moet worden geholpen bij het wassen, of ’s nachts gaat dwalen en dan in eigen huis de weg kwijtraakt.

In de praktijk wachten mantelzorgers vaak eigenlijk een beetje te lang voor ze hulp inschakelen. Te veel zorgtaken en rusteloze nachten schaden immers ook de gezondheid van de mantelzorger zelf. Sensire begeleidt mantelzorgers en kijkt en denkt graag met ze mee. Lees hier meer over en voor mantelzorgers.

De familie blijft belangrijk

Een angstbeeld dat vaak opdoemt bij het denken aan dementie is de ‘knip’ met het sociale leven, vooral als iemand met dementie naar een verpleeghuis gaat. Maar in tegenstelling tot wat mensen soms denken, is er geen enkele reden om het sociale netwerk achter zich te laten, integendeel.

Wijkzorg, dagbegeleiding of een verpleeghuis kunnen welkome zorg en ondersteuning bieden, maar de kwaliteit van leven van iemand met dementie wordt sterk bepaald door het contact met de vertrouwde mensen uit zijn of haar omgeving. De partner en familieleden kennen de persoon het best. Ze kennen de gewoonte en weten wat hij of zij fijn vindt. Ze kunnen ook helpen het dagelijkse leven aangenamer te maken.

Bij Sensire komt dat tot uitdrukking in een nauwe band met de mensen uit de omgeving van de klant. Zo hebben alle woonzorgcentra van Sensire een bewoners- of familieraad, waarin inspraak van familieleden hand in hand gaat met medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van de bewoners. Daarmee is iedereen geholpen.

Praktische informatie

Als u zelfstandig woont, kunt u bij vragen over dementie terecht bij uw wijkverpleegkundige. Deze kunt u bereiken via ons algemene telefoonnummer 0900 8856 (24 uur per dag, 7 dagen in de week).

Wilt u meer weten over de woonzorgcentra van Sensire, dan vindt u hier meer informatie over wonen bij Sensire. U kunt daar ook onze verschillende huizen voor mensen met dementie bekijken en daar contact mee opnemen.

De informatie over de wachttijden en wachtlijsten voor dementiezorg is te vinden op de sites van de Dementienetwerken van de verschillende regio's:

Achterhoek
Zutphen, Lochem, Vorden e.o.
Salland
De Liemers

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder zorg krijgt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (ook wel de Treeknormen).

De kosten voor de ondersteuning zijn afhankelijk van uw verzekering, uw eventuele indicatie en uw financiële situatie. Uw casemanager zoekt dit graag voor u uit.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.
Reacties:
  • Frank van Stapele
    4 november 2020 | 15:27
    Goedemiddag, ik wil graag weten wat de mogelijkheden zijn qua zorg in het Grotenhuis in Twello voor mijn ouders. Zij wonen nog zelfstandig, zijn 87 en 91 jaar oud, maar mijn moeder heeft al behoorlijk dementie en de mantelzorg door mijn vader loopt tegen de grens aan. Kunnen zij ook gezamenlijk in het Grotenhuis wonen of iets wat daar op lijkt? Graag hoor ik wat de mogelijkheden zijn, of eventuele alternatieven in de omgeving van Twello.
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina