Beleid mondneusmaskers woonzorglocaties blijft onveranderd
Beleid mondneusmaskers woonzorglocaties blijft onveranderd

Beleid mondneusmaskers woonzorglocaties blijft onveranderd

05 augustus 2021

Sensire blijft continu alert in deze coronatijd. We volgen het verloop van de ziekte en de gevolgen voor de bewoners/revalidanten op de locaties, zo ook tijdens de uitbraak op Sydehem. We zijn veel in gesprek over - vaak moeilijke overwegingen - in de balans tussen veiligheid en welzijn. Op dit moment blijven de maatregelen die we tegen corona nemen onveranderd en blijven we zonder mondneusmaskers werken.

Mariëlle Bus, directeur Wonen met zorg: “We zijn continu met elkaar in gesprek over - vaak moeilijke - overwegingen in de balans tussen veiligheid en welzijn. Dan gaat het over vragen zoals, ‘Is het nu nodig om de maatregelen aan te scherpen of vinden we het risico aanvaardbaar? Wat als er toch mensen ernstig ziek worden? Wat zegt de wetenschap en wat vinden we zelf daarvan? En wat vinden ook de naasten van de bewoners zoals de cliëntenraad en bewoners zelf?”

Sensire houdt daarbij ook de blik gericht op de langere termijn, mede om de rust te bewaren, stelt Bus. “We zullen nog lang met corona te maken hebben. In ons gesprek brengen verschillende disciplines zoals de deskundige infectiepreventie vanuit het ziekenhuis, de verpleegkundige- en behandeldisciplines, de visie van de cliëntenraad en de directie, verschillende perspectieven mee. Wat de beslissingen die we moeten nemen niet altijd gemakkelijk maakt. Zo gaan we met elkaar op zoek naar maatregelen die we samen kunnen en willen dragen en ook over een langere periode.”

Renée Wilke, bestuurder van Sensire: “Na alles te hebben overwogen hebben we eind juli besloten om op onze woonzorglocaties te blijven werken zonder mondneusmaskers. Dit beleid voeren we sinds begin juni (lees ook dit bericht). De afgelopen weken liepen de besmettingen in Nederland enorm op, en dat was voor ons weer even een spannend moment. Moeten we dan niet toch ook weer met mondkapjes gaan werken? We weten echter dat besmettingen zullen blijven voorkomen en we zien gelukkig ook dat de gevolgen minder ernstig zijn voor gevaccineerde bewoners. Maar het is nooit zonder risico. We wegen met elkaar en in nauwe afstemming met de cliëntenraad dit risico steeds af tegen de maatregelen die effect hebben op het dagelijkse welbevinden en contact met de bewoners. Zo ook in de laatste week van juli, toen het coronateam Wonen met zorg en Behandeling en Revalidatie nadrukkelijk en langdurig bij dit thema stil heeft gestaan. Voor veel bewoners is contact zonder belemmering van een mondneusmasker essentieel. We kiezen hiermee voor een weloverwogen balans tussen vrijheid, welzijn en veiligheid.”

Marleen van der Sijs, directeur Behandeling en Revalidatie: “Natuurlijk blijven we preventief testen en andere veiligheidsprotocollen zoals bijvoorbeeld quarantaine toepassen als de situatie daarom vraagt om de bewoners en medewerkers te beschermen. Ook hebben we veel vertrouwen in de professionaliteit van collega' s. Zij dragen een mondneusmasker bij een vermoeden van een risico, bijvoorbeeld vanwege een besmette huisgenoot of een ander contact waar zij enig risico liepen. Sowieso zijn onze zorgprofessionals altijd vrij om een mondneusmasker te dragen als dat prettiger voelt. Bij klachten blijven zij natuurlijk thuis en wordt er getest. Wij zien ook dat medewerkers elkaar maar ook anderen elkaar attenderen op deze verantwoordelijkheid. Daarmee maak je samen het risico kleiner.”

Niet iedereen die zorg verleent op onze woonzorglocaties werkt zonder mondneusmasker. Zorgverleners in verpleeghuizen die veel bewoners zien op verschillende locaties, blijven gebruikmaken van beschermingsmiddelen. Ook op de revalidatieafdelingen blijft het bestaande beleid gehandhaafd. In de wijk werken zorgverleners van Sensire ook met mondneusmaskers. 

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.