Uitbraak corona op Sydehem Zeddam en nemen van maatregelen
Uitbraak corona op Sydehem Zeddam en nemen van maatregelen

Uitbraak corona op Sydehem Zeddam en nemen van maatregelen

29 juli 2021

Vijf bewoners en vier medewerkers van woning Hettenheuvel op locatie Sydehem in Zeddam zijn ondanks vaccinatie besmet geraakt met het coronavirus. Op de afdeling wonen 24 mensen. In eerste instantie was één bewoner met klachten getest, daarna zijn alle bewoners en betrokken medewerkers getest. Sensire neemt net zoals bij de uitbraak op De Heikant in het voorjaar maatregelen om verdere verspreiding van het virus onder bewoners en medewerkers op deze locatie te voorkomen. De maatregelen die Sensire over het algemeen tegen corona neemt blijven onveranderd. 

Bezoek is nog steeds welkom op afdeling Hettenheuvel van Sydehem, maar wordt vanwege de uitbraak wel beperkt en kan alleen met beschermende maatregelen plaatsvinden. Het bezoekmoment wordt afgesproken in overleg met het team. De benodigde beschermingsmiddelen worden bij binnenkomst aangeboden.

Drie bewoners die positief zijn getest op Covid-19 hebben geen tot milde klachten. Twee bewoners voelen zich wat meer ziek. De positief geteste bewoners verblijven in isolatie op de eigen kamer of gezamenlijk in een huiskamer. Zij worden met gebruik van beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen verzorgd. Zij worden behandeld door de specialist ouderengeneeskunde. De bewoners die negatief zijn getest op Covid-19 verblijven in quarantaine en komen niet direct met de besmette bewoners in contact. Ook zij worden met de nodige beschermingsmiddelen en volgens de richtlijnen verzorgd. De gezondheid van bewoners wordt nauwlettend in de gaten gehouden en we zijn erg alert op symptomen.

Maatregelen tegen corona

Sensire blijft continu alert in deze coronatijd. We volgen het verloop van de ziekte en de gevolgen voor de bewoners/revalidanten op de locaties, zo ook op Sydehem. Op dit moment blijven de maatregelen die we tegen corona nemen onveranderd. Mariëlle Bus, directeur Wonen met zorg: “We zijn continu met elkaar in gesprek over - vaak moeilijke - overwegingen in de balans tussen veiligheid en welzijn.” Daarover is meer te lezen in dit bericht. Sensire houdt daarbij ook de blik gericht op de langere termijn, mede om de rust te bewaren, stelt Bus. “We zullen nog lang met corona te maken hebben. In ons gesprek brengen verschillende disciplines zoals de deskundige infectiepreventie vanuit het ziekenhuis, de verpleegkundige- en behandeldisciplines, de visie van de cliëntenraad en de directie, verschillende perspectieven mee. Wat de beslissingen die we moeten nemen niet altijd gemakkelijk maakt.”

Renée Wilke, bestuurder van Sensire: “Na alles te hebben overwogen hebben we besloten om op onze woonzorglocaties te blijven werken zonder mondneusmaskers. Dit beleid voeren we sinds juni (lees ook dit bericht). We weten dat besmettingen zullen blijven voorkomen en de gevolgen minder ernstig zijn voor gevaccineerde bewoners. Maar het is nooit zonder risico. We wegen met elkaar en in nauwe afstemming met de cliëntenraad dit risico steeds af tegen de maatregelen die effect hebben op het dagelijkse welbevinden en contact met de bewoners. Voor veel bewoners is contact zonder belemmering van een mondneusmasker essentieel. We kiezen hiermee voor een weloverwogen balans tussen vrijheid, welzijn en veiligheid.”

Meer informatie

Wellicht heeft u naar aanleiding van dit bericht behoefte aan meer informatie. Bijvoorbeeld over de vraag hoe het virus ondanks vaccinatie toch om zich heen kan grijpen en hoe we daar mee omgaan. Lees er meer over in dit bericht

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.