Governance en management
Governance en management

Governance en management

Sensire heeft een raad van toezicht en een raad van bestuur die met respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden samenwerken voor een goed resultaat.

Governance - bestuur en toezicht

De bestuursstructuur van Sensire voorziet in een raad van toezicht en een raad van bestuur. Het bestuur bestaat uit twee bestuurders: Maarten van Rixtel en Renée Wilke. 

De uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode zijn vastgelegd in de statuten van Sensire en in de reglementen van de raad van toezicht en de raad van bestuur. In deze reglementen zijn onder meer de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel de raad van toezicht, haar commissies en van de raad van bestuur vastgelegd.

Voor een verdere toelichting zie het jaardocument Stichting Sensire 2021.

Jaarverslag en Terugblik

Sensire legt elk jaar formeel verantwoording af in het jaarverslag. Naast het formele jaarverslag brengt Sensire jaarlijks een Terugblik uit.

In 2021 gingen we op zoek naar meer ruimte als het gaat om vrijheid en regie, echt contact en versoepeling van de maatregelen op de momenten waar dat kon. Voor klanten en bewoners maar ook voor collega’s. In een wereld die nog steeds voor een groot deel werd bepaald door corona. Er ontstond gelukkig meer vrijheid dankzij vaccinatie. Tegelijkertijd kregen we te maken met het oplaaien van andere varianten van het virus, nieuwe besmettingen, schaalden we de zorg af en dachten we na over ‘Wat als code zwart’. Maar: de zorg ging altijd door. Wat zijn we trots op de enorme veerkracht van onze zorgprofessionals, de medewerking van naasten en de flexibiliteit van vrijwilligers en de bewoners en naasten zelf. En ook de samenwerking met andere zorgorganisaties in de regio in deze roerige tijd. Het brengt ons nieuwe inzichten voor de zorg van vandaag, maar ook die van morgen.

Lees de Terugblik op 2022: Samen onderweg naar de toekomst

Jaarverslag en Terugblik

Formeel én informeel

Sensire legt elk jaar formeel verantwoording af in het jaarverslag. Voor de informele, maar niet minder belangrijke menselijke kant, geeft Sensire ook elk jaar een zogenoemde Terugblik uit:

Sensire is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Uw gift komt daarom in zijn geheel ten goede aan de zorg die Sensire biedt.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.