Wonen in Het Spijk
Wonen in Het Spijk

Wonen in Het Spijk

Het Spijk is een woonzorgcentrum midden in Eefde met verschillende woonvormen. Het Spijk heeft een landelijk, dorps karakter en een directe aansluiting op de leefsfeer van het dorp Eefde. Wonen bij Het Spijk is kleinschalig wonen met een ruim loopgebied.

Spijk Bungalows en Spijk Hoeve

Op de locatie Het Spijk zijn twee kleinschalige psychogeriatrische afdelingen. Spijk Bungalows, vijf bungalows met acht bewoners per bungalow en Spijk Hoeve, drie bungalows met acht bewoners per bungalow. Deze afdelingen met bewoners met dementie zijn actueel en onderscheidend door de kleinschalige opzet op de begane grond en de ruime tuin met het aangrenzende bos. Ook echtparen zijn van harte welkom.

De bewoners van Spijk Bungalows sluiten soms aan bij de dagbesteding Het Elze. Daarnaast kunnen zij een zinvolle dag beleven met activiteiten in de Tuinkamer. De bewoners van Spijk Hoeve hebben de activiteiten (dagbeleving) in de Teenk. 

Hofpoort: opname- en observatieafdeling

Afdeling Hofpoort is een opname- en observatie afdeling en grenst aan Spijk Hoeve. Hier verblijven 21 cliënten met een psychogeriatrische zorgvraag kortdurend ter observatie en/of voor kortdurende behandeling, diagnostiek en het uitbrengen van een woonzorg-advies.

Appartementen: zelfstandig wonen

Het vooraanzicht van Het Spijk bestaat uit 57 appartementen die verhuurd worden door Woonbedrijf Ieder1. Men woont hier zelfstandig en mag gebruik maken van de faciliteiten van Het Spijk en bijvoorbeeld Sensire Zorg Thuis.

Kleinschalig en landelijk

Locatie Het Spijk biedt kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor mensen met dementie waar het huiselijk en fijn is en waar ze, omgeven door goede zorg, kunnen wonen.

Wonen in Het Spijk is kleinschalig wonen, met een ruim loopgebied. Kleinere teams vormen voor de bewoners en hun familie de vertrouwde gezichten. Veel van het dagelijkse leven speelt zich af in de huis- en/of eetkamers, waar samen activiteiten worden gedaan en eten wordt bereid en gegeten. Tevens is er een goed toegankelijke binnentuin om te genieten van de zon of gewoon even lekker buiten te zijn.

Het wijkontmoetingscentrum is het hart van het centrum met faciliteiten en activiteiten voor bewoners van Het Spijk, maar ook voor andere senioren uit Eefde.

U goed leren kennen

Hoe u ook bij ons bent beland, we willen u altijd zo snel en zo goed mogelijk leren kennen, zodat we weten wat u in uw dagelijkse leven belangrijk en prettig vindt. Zo kunt u ook hier uw leven zoveel mogelijk leven zoals u dat gewend bent. Wij maken gebruik van ‘Mijn Verhaal’.
Lees hier meer over ‘Mijn verhaal’

Van groot belang is ook uw sociale netwerk. Het huis biedt een fijne huiselijke sfeer, een ruime omgeving en goede zorg; uw familie en uw vrienden kunnen net als voorheen bijdragen aan uw welzijn.

Ruimte voor dementie

Ieder mens heeft dromen, wensen en verlangens. Dit stopt niet als je ouder wordt. In ieders leven is vrijheid belangrijk. Ruimte om je vrij te kunnen bewegen en je eigen keuzes te kunnen maken. Ook als je te maken krijgt met dementie. Bij de psychogeriatrische afdelingen van Het Spijk streven we naar zoveel mogelijk vrijheid: Ruimte voor dementie. Mensen met dementie mogen zich bij ons vrij bewegen en hun eigen keuzes maken. Zij blijken daardoor actiever, mobieler en gelukkiger. Vrijheid voorrang geven, vraagt om te zoeken naar creatieve oplossingen. Samen met naasten, vrijwilligers en zorgmedewerkers. Wij geloven dat het de moeite waard is, omdat vrijheid noodzakelijk is om gelukkig, blij en zinvol te leven!
Lees meer over ruimte voor dementie

Dagactiviteiten

In Het Spijk zijn, bij de dagbesteding ‘Het Elze’, bijna dagelijks verschillende gezamenlijke groepsactiviteiten. Leuke en zinvolle dagen hebben, is voor iedereen belangrijk. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend en is een beetje ondersteuning nodig. Bij ‘Het Elze’ worden daarom bijna dagelijks verschillende gezamenlijke groepsactiviteiten georganiseerd voor thuiswonende ouderen. Meedoen naar vermogen staat hoog in het vaandel. Uitgangspunt daarbij is om het huidige niveau te behouden en achteruitgang te voorkomen. Soms sluiten de bewoners van Hofpoort of de psychogeriatrische afdelingen van Het Spijk ook aan. 
Lees meer over dagbesteding

Aanvullende services

Om ervoor te zorgen dat u zo prettig mogelijk woont en leeft, bieden wij verschillende aanvullende services aan:

Praktische informatie

Wilt u meer weten over Het Spijk of wilt u eens een kijkje komen nemen? U kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek of een rondleiding.

De medewerkers van het Advies en Ontmoetingsplein in Zutphen geven graag de informatie die u nodig hebt. Ook kunnen zij u alles vertellen over indicaties, wachttijden en de verschillen tussen locaties. Zij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 0575-594446 om uw vragen te stellen of een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. U kunt uw vragen ook per mail (info@sensire.nl) stellen. 

Voor onze diensten heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De medewerkers van het Advies en Ontmoetingsplein helpen u graag met uw aanvraag.

Voor informatie over wachttijden kunt u contact opnemen met medewerkers van het Advies en Ontmoetingsplein. Zij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 0575-594446 om uw vragen te stellen of een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. U kunt uw vragen ook per mail (info@sutfene.nl) stellen.

Er is een duidelijke visie over de omgang met de terminale fase van bewoners. Openheid, zorgvuldigheid, vertrouwen en goed overleg staan hoog in het vaandel. Wensen en vragen met betrekking tot uw levenseinde zijn bespreekbaar. De speciaal opgeleide zorgprofessionals kunnen u en uw naasten informeren over en begeleiden tijdens de laatste levensfase.

Lees meer over de visie op levenseinde

Vrijheid voor mensen hebben we hoog in het vaandel staan. Zo hechten wij ook waarde aan de geestelijke verzorging. De geestelijk verzorgers van Sensire zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. Klik hier om te lezen wat zij voor u kunnen betekenen.

In het belang van de zorgverlening noteren wij een aantal persoonlijke gegevens van u. Op de webpagina over privacy kunt u lezen hoe wij vertrouwelijke informatie zo zorgvuldig en discreet mogelijk behandelen. En op de pagina over klachten kunt u daar lezen wat te doen als u klachten heeft.

De kosten van verblijf en verzorging met indicatie worden vergoed. De overheid vraagt van u wel een eigen bijdrage. Voor vragen over de hoogte van deze bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratiekantoor (CAK): 0800 1925. Klik hier als u meer wilt weten over kosten en vergoedingen.

Het Spijk
Zutphenseweg 202
7211 EK Eefde

Wanneer u zorg van ons ontvangt, zijn hierop algemene voorwaarden van toepassing. 

Het Spijk is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina