Wonen in De Heikant
Wonen in De Heikant

Wonen in De Heikant

De Heikant is een huis voor mensen met dementie waar u uw gewone leven zoveel mogelijk kunt voortzetten, ondanks beperkingen, samen met uw familie of naasten, met ondersteuning van de zorg.

Persoonlijk en veilig uw eigen leven leiden

Al voordat u bij ons komt wonen, verdiepen wij ons in uw persoonlijke situatie. Wie bent u? Wat zijn uw voorkeuren, wat zijn uw gewoontes, wat heeft u meegemaakt? Om een completer beeld van u te krijgen vragen wij uw familieleden om samen met u een beknopt levensverhaal te schrijven. Dat helpt om een goede aansluiting te vinden bij wie u bent en wat u belangrijk vindt.

Ook begint een verhuizing naar De Heikant altijd met een bezoek aan de huidige woonomgeving. Een medewerker van het zorgteam komt bij u langs zodat hij of zij u aan de hand van het meubilair, de inrichting, de foto’s en de spullen al een beetje leert kennen. Samen praten we over de gewoontes, kinderen en kleinkinderen, de sociale omgeving, wat u graag eet en alles wat verder goed is om te weten. Zo begint het wonen in De Heikant niet met een administratieve papierwinkel, maar met een echte kennismaking. En bent u toch al een beetje bekend als u in de Heikant komt wonen. Ook is het voor uw familie mogelijk om na de verhuizing te blijven slapen, zodat u de eerste tijd een vertrouwd iemand om u heen heeft.

Vervolgens kunt u in De Heikant samen met uw familie en in samenspraak met de zorg uw leven op uw eigen manier inrichten. Alles in De Heikant is daarop ingericht. We kijken samen wat u zelf kunt doen, wat uw familie kan doen en waarin de zorg u kan ondersteunen. Om zo fijn en veilig mogelijk te leven.

Uw familie blijft betrokken

Uw familie of naasten blijven op dezelfde manier betrokken bij uw leven als voorheen. En wat niet meer lukt? Daar helpt het zorgteam u graag bij. Voor u, uw dierbare en voor het zorgteam is het fijn als u blijft doen wat u deed voor de verhuizing naar De Heikant. Kom langs wanneer u dat gewend was te doen. En denk bijvoorbeeld aan het wekelijkse uitstapje naar de markt of zangkoor, naar de eigen kapper, een uitstapje naar musea of met de naaste mee naar huis of een feestje. Ook kunt u als naaste groepsactiviteiten organiseren of meegaan met een activiteit. En u kunt alle verzorgende handelingen die u voor de verhuizing deed blijven doen. Bijvoorbeeld helpen bij het douchen, naar bed brengen en helpen bij de maaltijden. Wat u als fijn en vertrouwd ervaart. En na een gezellige avond kan uw partner of een ander familielid ook blijven logeren. In De Heikant hechten we veel aan dat u uw sociale netwerk gewoon kunt voortzetten. Kortom: we spreken in De Heikant niet van bezoek en bezoektijden. 

Ook bijzonder aan De Heikant is dat er, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, mogelijkheden zijn voor uw naaste om met u op De Heikant te verblijven of om vlakbij te wonen in Oldershove. Vraag hier gerust naar. 

'De Heikanteling': Het huis van de bewoners

De verhuizing van het oude, vertrouwde huis naar De Heikant is een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor u als voor uw familie en vrienden. Het project De Heikanteling was er, onder het motto ‘Waardigheid en trots', op gericht deze verandering en het leven van de (nieuwe) bewoner zo plezierig mogelijk te maken. Het project De Heikanteling stond letterlijk voor een ‘kanteling’ in het denken over wonen met zorg. Vanouds voelde een (nieuwe) bewoner zich misschien vooral een klant van de verzorgers. Nu is De Heikant nadrukkelijk het huis van u en uw familie en ondersteunt de zorg waar kan om de behoeften en wensen van de bewoners zoveel mogelijk tegemoet te komen. Bewoners, hun naasten en het zorgteam van De Heikant streven voortdurend samen naar verbeteringen.

Blijvend in gesprek

Om u goed te kunnen ondersteunen, blijven we ons verdiepen in uw leven, uw wensen en uw geschiedenis. We overleggen geregeld met u en uw eerste contactpersoon over hoe het met u gaat en of u tevreden bent. Daar nemen we de tijd voor. Prettige communicatie en persoonlijke aandacht staan voorop. U en uw naasten nemen de regie in de manier waarop het huis wordt geleid door deel te nemen aan het zogenaamde ‘huiskameroverleg’ (zie hieronder meer informatie over dit overleg). Van de familie wordt dan ook een actieve rol verwacht. Inspraak en verantwoordelijkheid gaan samen.

Er samen iets moois van maken

Elke huiskamer van De Heikant heeft een eigen huiskameroverleg waarvoor van elke bewoner de eerste contactpersoon wordt uitgenodigd en waar een verzorgende bij is. Wat gaat goed, wat kan beter, waar moeten we aandacht aan besteden? Natuurlijk mogen er ook meer familieleden bij aanschuiven.

Twee leden van het huiskameroverleg nemen op hun beurt plaats in de Familieraad van De Heikant. De Familieraad bestaat dus idealiter uit acht personen en daar is ook altijd de coördinerend verpleegkundige of cluster coördinerend verpleegkundige bij aanwezig. De raad bespreekt alle onderdelen van het wonen en leven in De Heikant.

Goede ideeën in de praktijk brengen

Dankzij de Familieraad hebben familieleden veel invloed op de gang van zaken in De Heikant. Veel goede ideeën zijn inmiddels al ingevoerd. Zo heeft de Familieraad voorgesteld om het eerste kennismakingsgesprek voor de verhuizing naar De Heikant bij thuis te laten plaatsvinden en wordt dit nu dan ook zo gedaan. En ook is er een extra huiskamer voor familie, bewoners en feestjes gerealiseerd en heeft de raad zich gebogen over de inrichting van de woonkamers. En is er een ‘buddysysteem’ bedacht. Dit houdt in dat de huidige familieleden de familie van de nieuwe bewoner in de eerste periode opvangen en uitleg geven over het reilen en zeilen in De Heikant en de mogelijkheden en activiteiten. De Familieraad zorgt ervoor dat familieleden zich echt verbonden, betrokken en verantwoordelijk voelen.

Doordat uw naasten zo betrokken zijn, leren ook de naasten van verschillende bewoners elkaar goed kennen. Zij organiseren geregeld activiteiten in De Heikant, naast de bestaande vaste weekactiviteiten. Onderling spreken ze af wie bij welke activiteit aanwezig is, en daarbij wisselen ze elkaar af. Zo wordt er veel georganiseerd, terwijl dit de familieleden toch niet te veel tijd kost.

"De woonomgeving van je vader of moeder is nu een stuk huiselijker. Dat maakt het makkelijker om binnen te stappen."
~Ruud Nijland, zoon van een bewoner~

Een zorgteam met verschillende specialisten

Het team van De Heikant bestaat uit verzorgenden, woongroepbegeleiders, verpleegkundigen en een coördinerend verpleegkundige. De Heikant valt onder medisch toezicht van een specialist ouderengeneeskunde en er is een nauwe samenwerking met paramedici, zoals een psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut en logopediste.

We houden goed in de gaten of er veranderingen zijn waarvoor zorgafspraken in goed overleg met u en uw familie moeten worden aangepast. Eventueel kan er snel een deskundige behandelaar bijspringen, zoals een dokter, fysiotherapeut of logopedist.

Over onze woningen

In De Heikant heeft u uw eigen kamer met een woon-/slaapkamer. Deze grenst aan een doucheruimte met toilet die wordt gedeeld met een andere woon-/slaapkamer. De Heikant heeft ook vier gemeenschappelijke huiskamers met een televisie, een keuken per huiskamer en verschillende ruimtes waarin u met uw familie of vrienden kunt zitten.

In de vijfde huiskamer, gerealiseerd door de Familieraad, kunt u televisieprogramma's of films van vroeger bekijken en naar muziek luisteren. Binnen en buiten De Heikant zijn er allerlei mogelijkheden om te wandelen met een familielid of vrijwilliger. Ook kunt u gebruik maken van de praxfit fiets, de duofiets of de tovertafel.

Oldershove

De Heikant is onderdeel van woonzorgcentrum Oldershove in Wehl, waar ouderen zelfstandig wonen, al of niet met ondersteuning van wijkzorg. In Oldershove is een restaurant en ontmoetingsruimte waar ook bewoners van De Heikant en hun naasten van harte welkom zijn. Daarmee is en blijft De Heikant en haar bewoners een onderdeel van de maatschappij. De betrokkenheid van de bewoners van Oldershove en De Heikant met de omgeving is heel groot. Andersom is de omgeving en verschillende aan Oldershove verwante verenigingen erg betrokken bij de bewoners van Oldershove en De Heikant. Een hechte gemeenschap. 

Aanvullende services

Om ervoor te zorgen dat u zo prettig mogelijk woont en leeft, bieden wij verschillende aanvullende services aan:

 • mee-eten bij kleinschalig wonen
 • het doen van de was
 • uw favoriete tv-programma’s, lekker bellen of rond dwalen op het internet, lees meer over het Ziggo abonnement
 • een WA- en inboedelverzekering
 • het pluspakket schoonmaak voor een extra schoon huis
 • bewegen door de beweegcoach

Kijk bij 'aanvullende documenten' voor meer informatie.

Praktische informatie

Wilt u meer weten over De Heikant, of wilt u het huis eens bekijken? U kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek of een rondleiding.

De zorgbemiddelaars van Sensire geven u graag de informatie die u nodig hebt. Ook kunnen zij u alles vertellen over indicaties en zorgprofielen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via 088-260 6000.

Voor algemene vragen kunt u ons bereiken op ons algemene nummer: 0900 8856 (24 uur per dag, 7 dagen in de week).

Sensire De Heikant
Raadhuisplein 100
7031 VE Wehl

Voor onze diensten heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De Heikant heeft als woonvorm voor mensen met dementie een BOPZ-erkenning. Onze zorgbemiddelaars helpen u graag met uw aanvraag.

Voor een actueel overzicht van onze wachttijden, verwijzen wij u naar de Menzis Zorgatlas. Hier kunt u zoeken op ‘Sensire’.

Wanneer u zorg van ons ontvangt, zijn hierop algemene voorwaarden van toepassing. Klik op de link om meer te lezen.

De kosten van verblijf en verzorging met indicatie worden vergoed. De overheid vraagt van u wel een eigen bijdrage. Voor vragen over de hoogte van deze bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratiekantoor (CAK): 0800 19 25. Klik op de link als u meer wilt weten over Kosten en vergoedingen.

Vrijheid voor mensen hebben we hoog in het vaandel staan. Zo hechten wij ook waarde aan de geestelijke verzorging. De geestelijk verzorgers van Sensire zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. Klik hier om te lezen wat zij voor u kunnen betekenen.

In het belang van de zorgverlening noteren wij een aantal persoonlijke gegevens van u. Op de webpagina over privacy kunt u lezen hoe wij vertrouwelijke informatie zo zorgvuldig en discreet mogelijk behandelen. En op de pagina over klachten kunt u daar lezen wat te doen als u klachten heeft.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder openbaar reageren? Voor persoonlijke vragen kunt u een e-mail sturen aan info@sensire.nl.
Reacties:
 • Ank Eenink
  15 september 2023 | 13:45
  Graag zou ik in contact willen komen met de activiteiten begeleiding vd Heikant. Wehl. Heeft u misschien een naam en telf. nummer voor mij. Groeten Ank Eenink Opera gelderland Oost
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina

  Wellicht ook interessant voor u