Wonen in De Lunette Somatiek
Wonen in De Lunette Somatiek

Wonen in De Lunette Somatiek

De Lunette is niet zomaar een woonzorgcomplex, u vindt hier een breed scala aan diensten onder één dak. U kunt hier ook terecht als u verpleging of zorg nodig heeft door een fysieke beperking. De ondersteuning van Sensire is gericht op leven zoals u dat gewend bent, samen met de mensen om u heen en waar professionele zorg altijd dichtbij is.

De Lunette: alle gemak dichtbij

Als u verpleging of zorg nodig heeft door een fysieke beperking (somatiek) kunt u kiezen uit twee woonvormen: groepswonen of zelfstandig wonen met 24 uurs zorg. U kunt hier komen wonen op basis van een indicatie of samen met uw partner die een indicatie heeft.

  • Wonen in een appartement (Watertoren of Drogenap): Bij deze woonvorm heeft u uw eigen woon-, slaap- en badkamer en komt de zorg bij u volgens afspraak en op afroep. Er is beperkt mogelijkheid om deel te nemen aan gemeenschappelijke ruimten. Wel kunt u af en toe naar de ontmoetingsruimte Berkelzicht.
  • Wonen in een groep (Bourgonje en Wijnhuis): Bij deze woonvorm heeft u een (kleinere) woon-slaapkamer met eigen sanitair en met acht bewoners een gezellige huiskamer waar zich een groot deel van het dagelijks leven afspeelt. Hier kunt u samen de maaltijden nuttigen, gezellig koffie/thee drinken en samen activiteiten ondernemen. De zorg is hier 24 uur in de buurt.

Tevens is er een goed toegankelijke binnentuin om te genieten van de zon of gewoon even lekker buiten te zijn. Ondanks de grootte van het gebouw zijn de woningen kleinschalig te noemen.

Berkelzicht
In Berkelzicht (2e verdieping) zijn de bewoners van de appartementen welkom voor aanspraak, activiteiten en gezelligheid. Zo wordt er elke ochtend koffie gedronken. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals spelletjes, knutselen, geheugentraining, gespreksgroep en zingen. Ook wordt op een aantal dagen samen gekookt en gegeten. De medewerkers zorgen samen met vrijwilligers en familie voor mooie geluksmomentjes.

Kroonwerk

Op afdeling Kroonwerk wonen cliënten met een Wlz-indicatie (langdurige zorg) tijdelijk totdat er binnen Sensire of bij een zorglocatie elders in de regio een plekje vrijkomt voor hen.

De Singel in De Lunette
In de centrale hal van De Lunette (Coehoornsingel 3) vindt u het wijkontmoetingscentrum. In het gezellige restaurant kunt u met uw familie een heerlijk kopje koffie drinken of gezellig lunchen. Niet alleen bewoners van De Lunette komen hier graag, maar ook buurtgenoten schuiven geregeld aan. Door de aanwezigheid van onder andere een kinderopvang en een therapeutisch zwembad is het er nooit saai.

U goed leren kennen

Hoe u ook bij ons bent beland, we willen u altijd zo snel en zo goed mogelijk leren kennen, zodat we weten wat u in uw dagelijkse leven belangrijk en prettig vindt. Zo kunt u ook hier uw leven zoveel mogelijk leven zoals u dat gewend bent.

Van groot belang is ook uw sociale netwerk. Het huis biedt een fijne sfeer, een veilige omgeving en goede zorg; uw familie en uw vrienden kunnen net als voorheen bijdragen aan uw welzijn. 

Sociaal netwerk is belangrijk

Van groot belang is ook uw sociale netwerk. Wij bieden u graag een (t)huis dat zoveel mogelijk aansluit bij uw individuele wensen, behoeften en gewoonten. Die visie noemen we ‘positieve gezondheid’. Om dat mogelijk te maken hebben we de hulp van uw naasten nodig. Naasten zijn voor ons alle mensen uit het sociale netwerk van de bewoners. Zij weten wat belangrijk is voor de bewoner en wat echt telt om zich prettig en comfortabel te voelen. Wij nodigen uw naasten van harte uit om actief te blijven deelnemen aan het leven van onze bewoners. Ook de verhuizing, nu uw (t)huis is in één van de zorghuizen van Sensire. 

Stichting Vrienden van Sensire - regio Zutphen / Lochem

De stichting Vrienden van Sensire - regio Zutphen / Lochem heeft ten doel: het verlenen van financiële steun aan de stichting “Sensire". In het bijzonder voor uitgaven ten behoeve van cliënten, die uit de gewone middelen niet kunnen worden bekostigd. De financiële steun is in het bijzonder bedoeld voor de locaties van de stichting in en om Zutphen / Lochem. Heeft u interesse of wilt u ook donateur worden? Hier leest u alles over de stichting.

Praktische informatie

Wilt u meer weten over De Lunette Somatiek of wilt u eens een kijkje komen nemen? U kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek of een rondleiding. 

De zorgbemiddelaars van Sensire geven u graag de informatie die u nodig hebt. Ook kunnen zij u alles vertellen over indicaties en zorgprofielen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via 088-260 6000.

De Lunette
Coehoornsingel 3
Zutphen

Voor onze diensten heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Onze zorgbemiddelaars helpen u graag met uw aanvraag. 

Voor informatie over wachttijden kunt u contact opnemen met de zorgbemiddelaars van Sensire. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via 088-260 6000.

Wanneer u zorg van ons ontvangt, zijn hierop algemene voorwaarden van toepassing. 

De kosten van verblijf en verzorging met indicatie worden vergoed. De overheid vraagt van u wel een eigen bijdrage. Voor vragen over de hoogte van deze bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratiekantoor (CAK): 0800 1925. Klik hier als u meer wilt weten over kosten en vergoedingen.

Vrijheid voor mensen hebben we hoog in het vaandel staan. Zo hechten wij ook waarde aan de geestelijke verzorging. De geestelijk verzorgers van Sensire zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. Klik hier om te lezen wat zij voor u kunnen betekenen.

Er is een duidelijke visie over de omgang met de terminale fase van bewoners. Openheid, zorgvuldigheid, vertrouwen en goed overleg staan hoog in het vaandel. Wensen en vragen met betrekking tot uw levenseinde zijn bespreekbaar. De speciaal opgeleide zorgprofessionals kunnen u en uw naasten informeren over en begeleiden tijdens de laatste levensfase.

Lees meer over de visie op levenseinde

In het belang van de zorgverlening noteren wij een aantal persoonlijke gegevens van u. Op de webpagina over privacy kunt u lezen hoe wij vertrouwelijke informatie zo zorgvuldig en discreet mogelijk behandelen. En op de pagina over klachten kunt u daar lezen wat te doen als u klachten heeft.

Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina