Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Wonen in De Benring Wonen in De Benring

Wonen in De Benring

Aan de rand van het dorp Voorst ligt de Benring. Een woonzorgcentrum met 72 appartementen. Het beheer van de appartementen die zelfstandig worden verhuurd is in handen van de Woonzorgcoöperatie Voorst e.o. In De Benring wonen verschillende mensen. Sommigen hebben zorg nodig, anderen niet. De bewoners kijken met oog voor elkaar naar elkaar om. In een aantal appartementen ontvangen bewoners zorg van Sensire. Het mooie en ruim opgezette terrein van De Benring biedt veel mogelijkheden tot het maken van een wandeling.

Sensire gaat in De Benring verder als thuiszorgaanbieder

Vanaf uiterlijk 1 oktober 2020 gaat Sensire in De Benring verder als thuiszorgaanbieder. Daarmee komt er in De Benring een eind aan de intensieve 24-uurszorg door Sensire, waarvan nu zes bewoners van de kleinschalige woongroep gebruikmaken. Voor de overige twintig bewoners blijft zorg in De Benring beschikbaar in de vorm van wijkverpleging met 24-uurs beschikbaarheid. Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Bij Sensire spannen we ons in om elke dag de beste zorg te leveren die kan, met de beschikbare mensen en middelen. Soms betekent dit dat we moeilijke keuzes moeten maken. Dat proberen we evenwichtig en zorgvuldig te doen. Ons doel is het bieden van goede, toekomstbestendige (doelmatige) zorg. Dat betekent dat er een goede balans moet zijn tussen kosten, volume en kwaliteit, die aansluit op de wensen van de bewoner. Die balans is er op dit moment niet in De Benring. Het is niet langer verantwoord om intensieve 24 uurs zorg voor een kleine groep bewoners in stand te houden.

Dat is nog niet zeker. De woonzorgcoöperatie Voorst heeft de gelegenheid gekregen om uiterlijk 15 augustus een plan in te dienen bij het zorgkantoor voor een nieuwe aanbieder of zorg via PGB. Uiterlijk 15 september neemt het zorgkantoor hierover een besluit. Als er een vervolg komt, dan draagt Sensire de zorg over en kunnen de bewoners blijven wonen in De Benring. Dient de woonzorgcoöperatie geen plan in, of neemt het zorgkantoor geen positief besluit, dan eindigt de intensieve zorg in De Benring en zullen de 6 bewoners op een andere plek zorg ontvangen en dus moeten verhuizen.

We begrijpen heel goed dat inwoners van Voorst teleurgesteld zijn over het stoppen van de intensieve zorg in De Benring door Sensire. We vinden het goed dat we tijdens het kort geding na intensief overleg tot een compromis zijn gekomen. We hopen dat met de gemaakte afspraken ruimte ontstaat voor rust bij bewoners, naasten en medewerkers en voor constructieve samenwerking met betrokken partijen. 

Sensire vindt het spijtig dat zij kleinschalig wonen met intensieve zorg in het dorp niet kan blijven aanbieden. We vinden ook dat we duidelijkheid moeten geven als het niet langer haalbaar is om deze vorm van zorg goed voort te zetten. 

We begrijpen de teleurstelling goed. De Benring is een bewonderenswaardig initiatief van de dorpsgemeenschap, die zich met passie inzet om alle inwoners binnen het dorp dichtbij zorg te bieden. De visie van alle partijen binnen De Benring spreekt Sensire erg aan. We willen daar ook graag aan blijven bijdragen, met het verlenen van verschillende vormen van zorg aan momenteel 20 bewoners. Die zorg is in de Benring goed mogelijk, nu en in de toekomst. Dat geldt helaas niet voor de vorm van 24-uurs intensieve verpleegzorg aan 6 bewoners. Met inzet van het dorp, woonzorgcoöperatie, alle vrijwilligers, bewoners en zorgaanbieders binnen De Benring is er gelukkig nog steeds veel wel mogelijk en blijft De Benring voor veel ouderen nog steeds een prettige woonlocatie. 

Uiterlijk 15 september komt hierover duidelijkheid. De woonzorgcoöperatie heeft de gelegenheid om tot 15 augustus een nieuw plan in te dienen bij het zorgkantoor. Sensire is al sinds januari met diverse partijen in gesprek om een oplossing te vinden om de intensieve zorg voor deze kwetsbare mensen beschikbaar te houden in Voorst. Helaas is het voortzetten van intensieve complexe zorg door Sensire voor een steeds kleiner wordende groep bewoners niet haalbaar gebleken. Het leidt tot te grote personele uitdagingen en te hoge kosten, waardoor langer voortzetten van de intensieve 24-uurs zorg maatschappelijk onverantwoord is geworden. Als deze vorm van zorg na 1 oktober niet op een andere manier kan worden voortgezet, dan betekent dat dat mensen die hiervan afhankelijk zijn op een andere plek de zorg aangeboden krijgen.

Vanuit Sensire bieden we De Martinushof in Twello aan als alternatieve locatie, waar de 6 bewoners van de kleinschalige woongroep (eventueel tijdelijk) terecht kunnen voor intensieve 24-uurs zorg. Wij kunnen de bewoners daar binnen twee groepen opvangen, zodat zij met bekenden zijn. Een deel van de zorgmedewerkers vanuit De Benring zal hier gaan werken, zodat er in de nieuwe omgeving ook binnen het personeel vertrouwde gezichten aanwezig zijn. Keuzevrijheid staat voorop. Mensen mogen zelf bepalen naar welke woonzorglocatie de voorkeur uitgaat, en dat kan uiteraard ook een locatie van een andere zorgorganisatie zijn. Het zorgkantoor geeft hierover desgevraagd onafhankelijk advies.

Ja, er zijn in de regio meer alternatieven; bijvoorbeeld in Zutphen. Zodra wij weten wat de voorkeurslocatie van een bewoner is kunnen wij ondersteunen bij een aanmelding, zodat een bewoner daar terecht kan. Voor onafhankelijk advies kunt u zich wenden tot het zorgkantoor Midden IJssel. 

We hebben met zorgpartijen, verhuurder Habion en de woonzorgcoöperatie gekeken naar verschillende mogelijkheden tot samenwerking en aanvullende financiering. Daarvoor hebben we alles in het werk gesteld om ook out-of-the box initiatieven serieus te onderzoeken. Dat leidde tot mooie nieuwe ideeën, maar niet tot een structurele oplossing voor de intensieve 24-uurs zorg.

Nee. Wel was duidelijk dat er iets moest veranderen om op de lange termijn de intensieve zorg aan te kunnen blijven bieden. Ook voor de komst van Sensire waren er al zorgen over de continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg op De Benring. Uit ervaringen op onze andere locaties weten we dat er met lokale samenwerking en creatieve oplossingen veel mogelijk is. We weten ook waar de beperkingen liggen als het gaat om intensieve verzorging, verpleging en behandeling aan een heel kleine, kwetsbare doelgroep.

Dit hebben we onderzocht. In de regio is naar verhouding meer ‘intensieve zorg met wonen’ beschikbaar dan gemiddeld in de rest van Nederland. Dit is naar verwachting van het zorgkantoor voldoende voor de vraag van de komende jaren. Uitbreiding van capaciteit is volgens het zorgkantoor niet aan de orde. Eerder is een afnemende vraag te verwachten vanwege de teruglopende verblijfsduur en betere mogelijkheden om zorg thuis te ontvangen. Die trend van afnemende vraag in de gemeente Voorst is ook al langer zichtbaar: het aantal mensen dat gebruikmaakt van de kleinschalige woongroep is in de afgelopen jaren afgenomen van 16 naar 6. Ook de informatie van het CIZ en de ervaringen van deskundigen als casemanagers dementie en thuiszorg bevestigen dit beeld.

Sensire is een stichting met een maatschappelijke opdracht. Ons doel is het bieden van goede, toekomstbestendige (doelmatige) zorg. Dat betekent dat er een goede balans moet zijn tussen kosten, volume en kwaliteit, die aansluit op de wensen van de bewoner. Die balans is er op dit moment niet in De Benring. Het is niet langer verantwoord om intensieve 24-uurs zorg voor een kleine groep bewoners in stand te houden. Overigens werkt Sensire ruim 10 jaar met een minimale overhead en met zelfstandige teams. In het verder terugdringen van de kosten zien wij geen oplossing. Ook in de kosten voor wonen waren er geen mogelijkheden om tot verlaging te komen.

Na het stoppen met de intensieve 24-uurs zorg, gaat Sensire in Voorst verder als thuiszorgaanbieder. Met de bewoners is op individuele basis contact over wat dit voor hen betekent.

Dit is per persoon verschillend en bespreken wij individueel. De ervaring leert dat het financieel meestal positief uitpakt voor mensen vanwege het gunstige effect op de eigen bijdrage voor zorg en soms ook mogelijkheden voor huursubsidie.

Voor 1 september wordt het huidige alarmeringssysteem vervangen voor het systeem waarmee de wijkzorg werkt. Deze installatie neemt Sensire voor alle huidige bewoners voor haar rekening. Voor de opvolging van de alarmering worden abonnementskosten in rekening gebracht. Afhankelijk van de indicatie en vorm van zorg kunnen deze kosten worden vergoed.

Heeft u een andere vraag over de zorg in de Benring?

Heeft u een vraag over de zorg in De Benring waarop u het antwoord op deze pagina niet kunt vinden? Stuur dan een mailtje aan benring@sensire.nl. We zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Aanvullende services

Om ervoor te zorgen dat u zo prettig mogelijk woont en leeft, bieden wij verschillende aanvullende services aan:

 • mee eten, zowel bij kleinschalig wonen als in ons restaurant
 • het doen van de was
 • een Ziggo abonnement, zo kunt u uw favoriete tv-programma’s kijken, lekker bellen of rond dwalen op het internet
 • het geluk-arrangement, een extraatje. Klik hier om je aan- en af te melden
 • een WA- en inboedelverzekering
 • het pluspakket schoonmaak voor een extra schoon huis

Kijk bij 'aanvullende documenten' voor meer informatie. 

Praktische informatie

Wilt u meer weten over De Benring? U kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek of een rondleiding.

De woonzorgadviseurs van Sensire geven u graag de informatie die u nodig hebt. Ook kunnen zij u alles vertellen over indicaties en zorgprofielen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via 0314 35 62 80.

Voor algemene vragen kunt u ons bereiken op nummer 0900 8856 (24 uur per dag, 7 dagen in de week).

De Benring
Tuinstraat 51
7383 XC Voorst

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Benieuwd wat een cliëntondersteuner voor u kan doen? Bekijk dan de informatie bij 'aanvullende documenten'.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.
Reacties:
 • G Hertgers
  24 mei 2020 | 17:43
  Is het bij de benring mogelijk om een Appartement te bezichtigen
  • Communicatie
   25 mei 2020 | 08:18
   De woonzorgadviseurs van Sensire geven u graag de informatie die u nodig hebt. Ook kunnen zij u alles vertellen over indicaties en zorgprofielen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via 0314 35 62 80 en kunnen u ook in contact brengen met de teamverpleegkundige om de mogelijkheden voor een online rondleiding te bespreken.
 • J.P. Jansen
  13 juli 2020 | 08:58
  Goede morgen, Natuurlijk wil ik graag reageren. Dus zo werkt onze gezondheidszorg. Mensen van 90 jaar Die een leven lang premie betaalden worden weggeschopt. Omdat een ander, zogenaamde ZORGinstelling ? Haha, geen geld meer aan ze kan verdienen. Hoe schandalig is dat. Oude mensen gebruiken om te verdienen. Nou als ik zover kom dat ze me willen opnemen in een instelling die suggereerde dat ze ZORG leveren, pleeg ik zelfmoord. Op laten nemen, NOOIT. Mijn gegevens kun je krijgen hoor, optioneel of niet. Ik schaam me niet voor deze eerlijke mening. Zeker niet bij jullie.
  • Team Communicatie
   14 juli 2020 | 13:42
   Beste heer Jansen, Bij Sensire spannen we ons in om elke dag de beste zorg te leveren die kan, met de beschikbare mensen en middelen. Soms betekent dit dat we moeilijke keuzes moeten maken. Dat proberen we evenwichtig en zorgvuldig te doen. In de zorg draait het niet om geld verdienen: Sensire is een stichting zonder winstoogmerk. Ons doel is het bieden van goede, toekomstbestendige (doelmatige) zorg. Dat betekent dat er een goede balans moet zijn tussen kosten, volume en kwaliteit, die aansluit op de wensen van de bewoner. Die balans is er op dit moment niet in De Benring. Het is niet langer verantwoord om intensieve 24 uurs zorg voor een kleine groep bewoners in stand te houden. We gaan hierover graag met u in gesprek. Neemt u contact met ons op via communicatie@sensire.nl?
 • Ernst J. Oud
  21 juli 2020 | 00:14
  “Leven zoals u wilt”. Zo staat het op uw website. Vandaag hebben honderden inwoners van Voorst aandacht gevraagd om u duidelijk te maken dat de inwoners van Voorst graag leven in Voorst. Ik als inwoner van Voorst was daarbij. U niet. U bent nl. laf. Uw reactie is dat de rechter maar moet bepalen wat er moet gebeuren. Nee. Zo werkt dat niet. Ik schaam me voor u. U zou dat ook moeten doen maar voor u geld alleen de financiële kant. Schande. Haal al die mooie woorden maar van uw website. U bent ze niet waard.
De Benring is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina

  Wellicht ook interessant voor u